5 พฤติกรรมที่ทำให้ แบตไอโฟนเสื่อม เร็วก่อนเวลาอันควร

5 พฤติกรรมที่ทำให้ แบตไอโฟนเสื่อม เร็วก่อนเวลาอันควร

ในความเป็นจริงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไอโฟนหรือสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่เราซื้อมานั้นจะค่อยๆ เสื่อมสภาพลงไปตามการใช้งานอยู่แล้ว