Facebook Messenger เพิ่มขนาดการส่งภาพได้ละเอียดสูงสุดที่ระดับ 4K แล้ว

Facebook Messenger เพิ่มขนาดการส่งภาพได้ละเอียดสูงสุดที่ระดับ 4K แล้ว

Facebook ประกาศเพิ่มขนาดภาพถ่ายที่ส่งใน Facebook Meessenger เป็นขนาด 4K หรือความละเอียดขนาด 4096 x 4096 พิกเซล เพื่อรองรับกับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่สามารถถ่ายภาพได้ละเอียดระดับ 16 ล้านพิกเซล ซึ่งจะช่วยให้ภาพที่ส่งมีความละเอียดและคมชัดมากขึ้น