ตลกร้ายใน Facebook !!

ตลกร้ายใน Facebook !!

Social Network – ในขณะที่สื่อไม่ว่าจะมาสไตล์ไหน สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ต่างก็ต้องมีค่า Ad.  (Advertising) ที่เจ้าของโปรดักส์ยินยอมจ่าย เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตัวเอง  อันจะส่งผลต่อมูลค่าทางการตลาด…

ตั้ง privacy แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว!! [Facebook Tip]

ตั้ง privacy แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว!! [Facebook Tip]

    เนื่องมาจาก – ในรายงานฟีเจอร์ของ Firefox5  ที่เราเพิ่งนำเสนอไป มีฟีเจอร์หนึ่งน่าสนใจ คือ “Do not Track” ที่สามารถเลือกไม่ติดตามผู้ใช้ได้ ตั้งแต่การใช้งานบราวเซอร์เลยทีเดียว บางท่านถามเข้ามา…