ตัวเลขน่าสนใจจาก Facebook

ตัวเลขน่าสนใจจาก Facebook

เก็บมาฝากจาก Positioning Magazine ฉบับเดือนมีนาคม กับตัวเลขมากมายเกี่ยว Social Network อันดับหนึ่ง ‘Facebook’ เป็นตัวเลขที่ดูง่าย อ่านสบาย และมีประโยชน์   ที่มา: marketingoops…