Xiaomi Bebird M9 Pro เครื่องแคะหูอัจฉริยะ เปิดขายในราคา 1,300 บาท

Xiaomi Bebird M9 Pro เครื่องแคะหูอัจฉริยะ เปิดขายในราคา 1,300 บาท

Xiaomi ขายเครื่องแคะหูอัจฉริยะอย่าง Xiaomi Bebird M9 Pro ที่สามารถส่องดูขี้หูผ่านสมาร์ทโฟน ที่มีราคาขายในตลาดประเทศจีนอยู่ที่ 289 หยวน ประมาณ 1,300 บาท