Ericsson พัฒนาแพลทฟอร์ม เผยความคาดหวังของผู้บริโภคพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G

Ericsson พัฒนาแพลทฟอร์ม เผยความคาดหวังของผู้บริโภคพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G

อีริคสัน ประเทศไทยเข้าร่วมงาน 5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย แบ่งปันวิสัยทัศน์และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยี 5G ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมภาย