วิธีป้องกันสมาร์ทโฟนระเบิดจากอากาศโคตรร้อนในเมืองไทย

วิธีป้องกันสมาร์ทโฟนระเบิดจากอากาศโคตรร้อนในเมืองไทย

ในเบื้องต้นเราคงรู้อยู่แล้วครับว่า “ความร้อน” แทบไม่ส่งผลดีอะไรกับอุปกรณ์เทคโนโลยีใดๆ เลย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊คก็มักถูกติดตั้งพัดลมเอาไว้เพื่อระบายอากาศร้อนด้านใน เพื่อรักษาชิ้นส่วนภายในไม่ให้ “ไหม้” จนทำให้อุปกรณ์เสียหายนั่นเอง