Sony Aibo หุ่นยนต์น้องหมา ที่อาจมาแทนหมาจริงได้ในอนาคต

Sony Aibo หุ่นยนต์น้องหมา ที่อาจมาแทนหมาจริงได้ในอนาคต

Sony Aibo ในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์ จะมีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำงาน หรือLifestyle การใช้ชีวิตทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่น้องหมา