สหรัฐอเมริกาอาจเลื่อนการแบน Huawei ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน และผู้ทำสัญญา เป็น 2 ปี

สหรัฐอเมริกาอาจเลื่อนการแบน Huawei ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน และผู้ทำสัญญา เป็น 2 ปี

ดูเหมือนจะยังไม่ดีพอครับ เมื่อผู้บริหารงบประมาณของรัฐบาล Trump ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐเลื่อนเวลาเพิ่มอีกเป็น 2 ปี