นับถอยหลัง! Windows 7 หยุดการสนับสนุนหลักมกราหน้า!

นับถอยหลัง! Windows 7 หยุดการสนับสนุนหลักมกราหน้า!

  ใครที่ใช้ Windows 7 อยู่อาจไม่ค่อยสบายใจกับข่าวนี้นัก เพราะทาง Microsoft ประกาศออกมาแล้วว่า ในวันที่ 15 มกราปี 2015 Windows 7 จะไม่ได้รับการสนับสนุนหลัก(mainstream…