นอร์เวย์เริ่มปิดเครือข่ายวิทยุ FM เป็นประเทศแรกของโลก เปลี่ยนเป็น วิทยุดิจิตอล เต็มตัว

นอร์เวย์เริ่มปิดเครือข่ายวิทยุ FM เป็นประเทศแรกของโลก เปลี่ยนเป็น วิทยุดิจิตอล เต็มตัว

ประเทศนอร์เวย์ ได้เป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มปิดเครือข่ายวิทยุ FM พร้อมเปลี่ยนเป็น วิทยุดิจิตอล เต็มตัว ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชน