นักวิทยาศาสตร์ไขข้อสงสัย รังสีจากโทรศัพท์ อันตรายเหมือนที่เราคิดหรือไม่!!

นักวิทยาศาสตร์ไขข้อสงสัย รังสีจากโทรศัพท์ อันตรายเหมือนที่เราคิดหรือไม่!!

ก่อนหน้านี้มีผลวิจัยจากรัฐบาลพบว่า หนูตัวผู้มีโอกาสเกิดเนื้องอกที่หัวใจเมื่อได้รับรังสีจากโทรศัพท์ในปริมาณมาก จึงนำมาสู่ข้อสรุปเรื่องผลกระทบจาก รังสีมือถือ ต่อมนุษย์