PC ขนาดเล็ก ITX สเปกแรงเพื่อเกมเมอร์ตัวจริง!!

PC ขนาดเล็ก ITX สเปกแรงเพื่อเกมเมอร์ตัวจริง!!

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปรวดเร็ว ทำให้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์หลายอย่างมีขนาดที่เล็กลง ผู้ใช้จึงมีทางเลือกในการใช้งานมากขึ้น