เปิดตัว Dyson Pure Cool พัดลมกรองอากาศ ตรวจจับแก๊สและอนุภาคเล็กขนาด 0.1 ไมครอนได้ 99.95%

เปิดตัว Dyson Pure Cool พัดลมกรองอากาศ ตรวจจับแก๊สและอนุภาคเล็กขนาด 0.1 ไมครอนได้ 99.95%

Dyson เปิดตัว Dyson Pure Cool พัดลมกรองอากาศเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญในการหมุนเวียนของอากาศ การกรอง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการกับปัญหามลภาวะ