ผลการศึกษาชี้ Android ชนะ iOS ในด้านความจงรักภักดีต่อ OS

ผลการศึกษาชี้ Android ชนะ iOS ในด้านความจงรักภักดีต่อ OS

ผลสำรวจการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนในสหรัฐสำรวจพบว่า ผู้ใช้ Android OS มีความจงรักภักดีต่อระบบปฏิบัติการที่ใช้มากกว่าผู้ใช้ iOS นับตั้งแต่ในปี 2014 จนถึงปัจจุบัน