เผยข้อมูลลับ GrayKey เครื่องปลดล็อคไอโฟน รหัสยากแค่ไหน ก็แฮกได้

เผยข้อมูลลับ GrayKey เครื่องปลดล็อคไอโฟน รหัสยากแค่ไหน ก็แฮกได้

Malwarebytes รายงานว่าปัจจุบันมีบริษัทที่สามารถผลิตเครื่องเจาะรหัสไอโฟนได้แล้ว ซึ่งอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า GrayKey ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Grayshift ของสหรัฐอเมริกา