Norton เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันไวรัสใน Social Network!

Norton เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันไวรัสใน Social Network!

แนวโน้มภัยคุกคามข้อมูลปี 2556 โดย นอร์ตัน บาย ไซแมนเทค ปัจจุบัน เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกของการสื่อสารที่เชื่อมต่อกันได้ง่ายดาย ข้อมูลสำคัญของแต่ละบุคคลก็สามารถส่งผ่านกันได้ในโลกออนไลน์ได้ง่ายเช่นกันและนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกขโมยหรือนำไปปลอมแปลงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต  รูปแบบของภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลส่วนตัวก็ปรับเปลี่ยนและเพิ่มความชาญฉลาด มีเทคนิคในการล่อลวงเหยื่อใหม่ๆ  เกิดขึ้นตลอดเวลา ภัยคุกคามข้อมูล อาทิ ไวรัส…