Samsung เปิดตัว ซัมซุงเพย์ออนไลน์ พร้อมจับมือพันธมิตรธุรกิจชั้นนำมากที่สุดในภูมิภาคฯ

Samsung เปิดตัว ซัมซุงเพย์ออนไลน์ พร้อมจับมือพันธมิตรธุรกิจชั้นนำมากที่สุดในภูมิภาคฯ

Samsung เปิดตัว ซัมซุง เพย์ ออนไลน์ ระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ และจับมือร่วมกับ 9 พันธมิตรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย