สมาร์ทโฟน หน้าจอขนาดใด ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก?

สมาร์ทโฟน หน้าจอขนาดใด ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก?

ผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับ เทรนด์ต่างๆ ของสมาร์ทโฟนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีขนาดหน้าจอที่ได้รับความนิยมรวมอยู่ด้วย