4.0 !!? ข้าราชการ ห้ามชาร์จมือถือในที่ทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างให้ ปชช.

4.0 !!? ข้าราชการ ห้ามชาร์จมือถือในที่ทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างให้ ปชช.

เรียกได้ว่าเป็น #ไทยแลนด์4.0 กันสุดๆ ครับ กับกฎใหม่กระทรวงสาธารณะสุข ที่ห้ามเจ้าหน้าที่ หมอ พยาบาล ห้ามชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือในที่ทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างศรัทธาแก่ประชาชน