PANNANA พรรณนา แอพ แอพพลิเคชั่น

เปิดตัว PANNANA แอพพลิเคชั่นชมภาพยนต์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

Home / Software & App / เปิดตัว PANNANA แอพพลิเคชั่นชมภาพยนต์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด , บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ สำหรับผู้พิการทางสายตาในโปรเจ็คท์ pannana ความระทึกกับเพื่อน..ที่ระลึก ที่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระรามเก้า พร้อมทั้งเปิดตัว แอพพลิเคชั่น พรรณนา PANNANA แอพพลิเคชั่นเสียงบรรยายภาพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

เพียงผู้พิการทางสายตาโหลดแอพพลิเคชั่น ก็สามารถเดินเข้าโรงภาพยนตร์ และสามารถชมภาพยนตร์ด้วยการเสียบหูฟัง เพื่อฟังเสียงบรรยายภาพจากภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยแอพพลิเคชั่น พรรณนา นี้ถือเป็นแอพพลิเคชั่นชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

แอพพลิเคชั่น พรรณนา คือแอพพลิเคชั่นเสียงบรรยายภาพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น โดยจะสามารถสร้างภาพจินตนาการจากการฟังบรรยายภาพด้วยเสียง ทำให้ให้ผู้พิการทางสายตารับชมเรื่องราวได้อย่างมีอรรถรส แอพพลิเคชั่น พรรณนา สามารถรองรับได้ทั้ง IOS และ Android

โดยมีรายการสารบัญของเสียงบรรยายภาพของภาพยนตร์ เมื่อเปิดดูภาพยนตร์ และเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นพรรณนาพร้อมกับเปิด AD (เสียงบรรยาย) ของภาพยนตร์เรื่องนั้นไปพร้อมกัน การทำงานของพรรณนาคือฟังเสียงของภาพยนตร์ที่ดำเนินอยู่ขณะนั้น เชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูล ค้นหาเสียงบรรยายภาพ และเริ่มใช้เสียงบรรยายภาพ ซึ่งเป็นการใช้งานที่ง่ายดายและสะดวกเป็นอย่างมาก

ผู้พิการทางสายตาสามารถ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น พรรณนา (PANNANA) ได้ที่ Google Play หรือ App Store และสามารถเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนที่ระลึก ได้ในโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้