Facebook ปรับการควบคุม News Feed ใหม่ ลำดับความสำคัญข่าวได้แล้ว

Home / Software & App / Facebook ปรับการควบคุม News Feed ใหม่ ลำดับความสำคัญข่าวได้แล้ว

หลายคนที่เคยประสบปัญหาพลาดข่าวจากเพจที่ติดตาม หรือตามเหตุการณ์สำคัญๆ ของเพื่อนไม่เคยทัน เพราะ Facebook ไม่ยอมแสดง Feed จากสิ่งที่เราต้องการจะติดตามจริงๆ แต่ปัญหาเหล่านั้นกำลังจะหมดไป

facebook_newsfeed_preferences

เพราะ Facebook ได้ทำการอัพเดต News Feed ให้เราสามารถเข้าไปจัดลำดับความสำคัญของ Feed ข่าวต่างๆ โดยสามารถเลือก เพื่อนหรือเพจที่เราอยากจะติดตามจริงๆ ขึ้นมาแสดงให้เห็นเป็นลำดับแรก [See First] บนหน้า Timeline

facebook_newsfeed_preferences_follow_unfollow

ซึ่งเริ่มอัพเดตจากแอพ Facebook บน iOS เป็นลำดับแรก โดยเข้าไปที่แอพ Facebook > More > News Feed Preferences นอกจากนั้นเรายังสามารถจัดการในส่วนของ เพื่อและเพจที่ Unfollow หรือ ซ่อนโพสต์จากบน Timeline ได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม

Soure – Facebook Newsroom