Google Translate เดินหน้าปรับปรุงการแปลภาษา เน้นใช้ภาษาแบบที่พูดมากขึ้น

Home / Software & App / Google Translate เดินหน้าปรับปรุงการแปลภาษา เน้นใช้ภาษาแบบที่พูดมากขึ้น

เครื่องมือแปลภาษาที่เป็นเพื่อนพึ่งยามยาก เวลาต้องการหาความหมายของคำศัพท์ หรือคำแปลในประโยคของภาษาต่างๆ โดย Google ระบุว่ามีผู้ใช้งาน Google Translate ในการแปลภาษามากถึง หนึ่งแสนล้านคำต่อวัน

Google_Translate

ถึงอย่างนั้น Google Translate ก็ยังคงมีข้อจำกัดทางการแปลภาษาอยู่ โดยเฉพาะกับภาษาพูด เพราะคำแปลส่วนใหญ่ที่ได้ออกมาจะเน้นเป็น ภาษาเอกสาร หรือ ภาษาทางการ มากกว่าที่จะสามารถเอาไปใช้ในบทสนทนาตามบริบทต่างๆ

Google Translate จึงพยายามที่จะพัฒนาตรงจุดนี้ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ทั่วโลกและกว่า 90 ภาษา นำมาปรับปรุงการแปลภาษาพูดหรือบทสนทนา รวมถึงศัพท์แสลงต่างๆ เพื่อให้เราสามารถนำเอาไปเป็นเครื่องมือ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ ต่างภาษา ได้อย่างเป็นไปตามบริบทมากยิ่งขึ้น

 

Source – Google Translate Blog