ชวนคอเกมสนุกกับ เกมพอเพียง

Home / Software & App / ชวนคอเกมสนุกกับ เกมพอเพียง

(กรุงเทพฯ 3 ธันวาคม 2551) : บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนฝีมือเยาวชนไทย เปิดช่องทางให้คอเกมได้สนุกกับ เกมพอเพียง Beta 1 หรือ Father?s farm ไอเดียบรรเจิดจากฝีมือนักศึกษา ม.รังสิต เกมความรู้มีสาระ เพื่อซึมซับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ที่ร้านทรูไลฟ์ และทรูคอฟฟี่ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผย ถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยรังสิต ในครั้งนี้ว่า ?ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มทรู ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบที่จะเป็นส่วนพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ การสนับสนุน local คอนเทนต์ ที่พัฒนาโดยคนไทย และเด็กไทย  จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยจากภาควิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาเกมพอเพียงโดยนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาสร้างสรรค์และบูรณาการในรูปแบบของเกมมัลติมีเดีย ที่มั่นใจได้ว่าจะสนุกตรงใจเยาวชนรุ่นใหม่ ช่วยปลูกฝังและสร้างความเข้าใจ เรื่องแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ให้แพร่หลายในหมู่คนไทยมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มทรู พร้อมที่จะเป็นช่องทางเผยแพร่เกมพอเพียง ให้เยาวชนไทยได้สนุกกับเกมพอเพียงในร้านทรูคอฟฟี่ และทรูไลฟ์ ทั้ง 35 สาขา ทั่วประเทศ?


ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ?มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีที่กลุ่มทรู ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการมาตลอด 2 ทศวรรษ คือให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะรวบยอดทั้งการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยรังสิต คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก้าวมั่นสู่ความเป็นนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ?


?ความร่วมมือกับ ม.รังสิต ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านเกมพอเพียง ซึ่งเป็นเกม ที่ดี แฝงความรู้ด้านการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังสะท้อนความสามารถของเยาวชนไทยทั้งในด้านคอมพิวเตอร์เกม มัลติมีเดีย การสรรสร้างกราฟฟิก ภาพ และบทเพลง ได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทรู ในฐานะบริษัทคนไทย พร้อมให้การสนับสนุนเกมดีๆ ผลิตโดยเยาวชน หรือคนไทย ที่เรามั่นใจว่ายังมี อีกหลากหลายเกมซึ่งสอดแทรกสาระ ความรู้ และทัศนคติที่ดี เพราะเยาวชนไทยในวันนี้ คือผู้ที่จะนำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวไกลในวันข้างหน้า? นายศุภชัย กล่าวสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเกมพอเพียง
“เกมพอเพียง” หรือ “Father’s farm” พัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รวมตัวกันจัดทำเกมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยเป็นเกมที่นำเอา  วิถีชาวบ้านแบบการเกษตร จำลองการใช้ชีวิตกับรูปบบการเกษตรแบบพอเพียง โดยการนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาจัดการพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรแบบพอเพียง โดยรูปแบบการเล่นเป็นเกมแนว Simulation ที่ผู้เล่นจะใช้ชีวิตในไร่นา โดยเล่นผ่านตัวละครเอก ที่ชื่อ ?ก้อง ?ซึ่งมีในแต่ละวันจะมีกิจกรรมต่างๆ ภายในไร่ เช่น การทำนาที่เริ่มตั้งแต่การดำนา จนไปถึงการเก็บเกี่ยว การปลูกผัก ตามฤดูกาล การเลี้ยงไก่บนบ่อปลาดุก ฯลฯ อีกทั้งภายในเกมยังมีตัวละครที่จะคอยสอนเกี่ยวกับการทำเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย