เอเอสเค สแควร์ โปรแกรมฟรีแวร์ ที่ใช้ร่วมกับ Photoshop

Home / Software & App / เอเอสเค สแควร์ โปรแกรมฟรีแวร์ ที่ใช้ร่วมกับ Photoshop

     เอเอสเค สแควร์ – ฟรีเวอร์ชัน เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ (Freeware) ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม Adode Photoshop เพื่อแก้ปัญหาการจะไม่รองรับภาษาไทย ใช้กับฟอนต์ไทยได้ไม่ครบ หรือไม่ก็พิมพ์อักษรบางตัวไม่ออก หรือการที่วรรณยุกต์มักจะลอยสูงเกินหรือที่นิยมเรียกกันว่า “สระลอย” ซึ่งในปัจจุบัน หลายท่านต้องมาคอยดึงวรรณยุกต์ลงมาเองทีละตัวหรือทำเป็นบรรทัด ๆ ไป แต่เอเอสเค สแควร์ ฟรีเวอร์ชัน สามารถแก้ไขปัญหาวรรณยุกต์ลอยได้ขณะพิมพ์ทันที ทำให้ง่ายและสะดวกกว่าโปรแกรมฟรีอื่นๆ ในท้องตลาด ทั้งยังช่วยให้พิมพ์ฟอนต์เดิมๆ (non-unicode font) ใน Photoshop CS2, CS3 ได้อีกด้วย และที่สำคัญ เอเอสเค สแควร์ – ฟรีเวอร์ชัน ใช้งานฟรีตลอดชีพ ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะกับผู้ที่เน้นใช้งาน Photoshop จริงๆ


โปรแกรมแก้สระลอย ตัดคำ เอเอสเค สแควร์


ดาวน์โหลด ASK Square – Free Version – ได้ที่นี่   download square free version


สนใจใช้งาน ASK Square กับ Illustrator, Indesign, ฯลฯ. หรือใช้ตัดคำภาษาไทย คลิกที่นี่


สนใจติดต่อสั่งซื้อ ASK Square เวอร์ชันเต็ม โทร 02-246-1862, 084-090-3148 หรือ คลิกที่นี่


แก้สระลอยได้ง่ายๆ


      ปัญหาวรรณยุกต์ลอยหรือสระลอย เป็นปัญหาที่ทำให้คนทำกราฟิกทำงานลำบาก แต่ด้วยความสามารถของ เอเอสเค สแควร์ ฟรีเวอร์ชัน สามารถแก้สระลอยขณะพิมพ์หรือแก้สระลอยของประโยคที่พิมพ์ไปแล้ว ด้วยการคลิกเพียงแค่ครั้งเดียว


แปลงตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกให้อ่านออก


เอเอสเค สแควร์ ฟรีเวอร์ชันสามารถแปลงตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกเมื่อเปลี่ยนฟอนต์ ให้เป็นปกติได้และแก้ภาษาต่างดาวอัตโนมัติ ในกรณีที่ Copy ข้อความจากที่อื่นมา Paste ในโปรแกรมกราฟิกที่ใช้อยู่หรือจากการเปลี่ยนฟอนต์สลับไปมา


พมพ์ภาษาไทยด้วยฟอนต์เดิมๆ


ด้วยความสามารถของเอเอสเค สแควร์ ฟรีเวอร์ชัน สามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยด้วยฟอนต์เดิม ๆ (non-unicode font) ได้ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS2,CS3


พิมพ์ตัวอักษร ญ ใน Adobe Photoshop ได้


ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS ไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษร ญ ได้ แต่เอเอสเค สแควร์สามารถทำให้พิมพ์ ญ ใน Adobe Photoshop CS ได้เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น


คุณสมบัติของสแควร์กับโปรแกรมต่างๆ


ASK Square – เวอร์ชันฟรี
โปรแกรม


จัดรูปแบบ


จัดรูปแบบขณะพิมพ์


Paste
ข้อความ
จากโปรแกรม
อื่น


สลับฟอนต์
ไปมา


แก้สระลอย


ตัดคำ


แก้สระลอย


พิมพ์ภาษาไทย
ได้สมบูรณ์


PhotoShop 7.0 


PhotoShop CS 


PhotoShop CS2 


PhotoShop CS3 


 


 


 


 


 


 
หมายเหตุ : = รองรับทุกฟอนต์ = รองรับฟอนต์ส่วนใหญ่   = ไม่รองรับ


 


 


ASK Square – เวอร์ชันเต็มโปรแกรม จัดรูปแบบ จัดรูปแบบขณะพิมพ์ Paste
ข้อความ
จากโปรแกรม
อื่น
สลับฟอนต์
ไปมา
แก้สระลอย ตัดคำ แก้สระลอย พิมพ์ภาษาไทย
ได้สมบูรณ์
InDesign 1.5  
InDesign 2.0  
InDesign CS  
InDesign CS2
InDesign CS3
PhotoShop 7.0  
PhotoShop CS  
PhotoShop CS2  
PhotoShop CS3  
Illustrator 10  
Illustrator CS  
Illustrator CS2  
Illustrator CS3  
Flash MX  
Flash MX 2004  
Flash 8  
Flash CS3  
CorelDraw 9  
CorelDraw 10  
CorelDraw 11  
CorelDraw 12  
CorelDraw X3  
CorelDraw X4  
QuarkXPress 7
InCopy CS3


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
หมายเหตุ : = รองรับทุกฟอนต์ = รองรับฟอนต์ส่วนใหญ่  

= ไม่รองรับ


 


 


 


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.askmedia.co.th/it/squareFree.php