Sansarn Offline

Home / Software & App / Sansarn Offline

Sansarn Offline (โปรแกรม หาข้อมูลบน เน็ต แบบไม่ต้องต่อ เน็ต)


Sansarn Offline (โปรแกรม หาข้อมูลบน เน็ต แบบไม่ต้องต่อ เน็ต) : สรรสาร ออฟไลน์ (Sansarn Offline) เป็นโปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตแบบไม่เชื่อมต่อ ข้อมูลต่างๆจากเว็บไซท์จะถูกนำมาเก็บและสร้างเป็นฐานดัชนีเตรียมไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวข้อมูลได้โดยการค้นคืนด้วยคำสำคัญ ทั้งนี้ข้อมูลในรูปแบบของหน้าเว็บหรือเอกสารใดๆ รวมทั้งฐานดัชนี สามารถนำไปเก็บไว้ในสื่อใดๆก็ได้ที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เช่น ซีดีรอม ซึ่งทำให้สามารถแจกจ่ายไปยังผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลได้ง่าย


โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้หรือมีความเร็วของการเชื่อมต่อต่ำ โดยที่ผู้ใช้สามารถพกพาแผ่นซีดีรอมที่มีข้อมูลพร้อมกับฐานดัชนีไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ที่มีโปรแกรมสรรสาร ออฟไลน์ลงไว้ การประยุกต์ใช้งานที่น่าจะเป็นประโยชน์คือ การคัดเลือกและจัดทำข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่างๆที่ใช้สอนในชั้นเรียน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน (รายละเอียด โปรแกรมเพิ่มเติม กดตรงนี้)Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถ ของโปรแกรมนี้) : สำหรับ ในโปรแกรมนี้ ตัวโปรแกรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ


1. Admin Tool : เป็นส่วนที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดทำข้อมูลโดยที่ผู้จัดทำสามารถนำข้อมูลจากเว็บไซท์หรือเอกสารใดๆ มาจัดหมวดหมู่และสร้างฐานดัชนีได้ หลังจากที่เอกสารต่างๆถูกนำมาผ่านขั้นตอนแล้ว Admin Tool จะสร้างแพคเกจขึ้นมา แพคเกจที่ถูกสร้างขึ้นนี้ เรียกว่า .san package (ดอทสรรแพคเกจ) ซึ่งเอกสารทั้งหมดและดัชนีจะถูกบรรจุอยู่ภายใน สามารถนำแพคเกจเหล่านี้ไปใส่ในสื่อใดๆก็ได้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้โดยผ่านทาง Sansarn Offline


2. Sansarn Offline : เป็นส่วนที่ถูกออกแบบมาให้กับผู้ใช้ข้อมูล เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลจาก .san package ที่ได้สร้างไว้แล้ว โดยสามารถค้นหากี่แพคเกจพร้อมๆกันก็ได้ ตัวโปรแกรมในส่วนนี้ยังมีระบบสารบัญซึ่งจะเปลี่ยนไปเองแบบอัตโนมัติ ตามแพคเกจที่เลือกใช้ …

Note : โปรแกรมนี้ ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้แจกให้ ทุกท่านได้นำไปใช้กันฟรี FREE !! นะครับผม โดยท่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ครับผม โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทาง ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : gunnerheaven@hotmail.com (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือทาง MSN : gunnerheaven@hotmail.com หรือจะเป็นทาง เบอร์โทรศัพท์ 08-9514-3434 (คุณ วิทวัส จิตกฤตธรรม) ได้อีกด้วยเช่นกันครับ


 


คุณสามารถ “ดาวน์โหลด” โปรแกรมนี้ได้ โดยการคลิกลิงค์ด้านล่างนี้


ที่มา :