เล่นเน็ตได้ ไม่ต้องออนไลน์

Home / Software & App / เล่นเน็ตได้ ไม่ต้องออนไลน์

 ?ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดฟรี? เป็นประโยคที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้น ในอนาคต เราสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไปอาศัยซีพียูเครื่องอื่นที่ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตช่วยประมวล (เช่น การคำนวณหรืองานกราฟฟิกที่ซับซ้อน) หรือเก็บข้อมูลขนาดใหญ่บนเซิรฟ์เวอร์ บนเครือข่ายแทนจะเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของเรา


 


 เทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่า Cloud Computing


 


 ปัจจุบันการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโลกอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ถูกลง และมีความเร็วที่สูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้นการแบ่งปันซอฟต์แวร์บนเครือข่ายจึงทำให้สามารถประหยัดต้นทุนการทำงานลงได้ แถมซอฟต์แวร์ยังมีการปรับปรุงให้ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ


 เทคโนโลยีดังกล่าวเราไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ของตัวเอง สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ และที่ไหนในโลกก็ได้ ขอแค่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตก็พอ นั่นคือที่มาของชื่อ Cloud หรือเมฆของอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยการเชื่อมต่อกัน


 Cloud computing มีข้อด้อยอยู่ตรงที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เช่น ผู้ใช้ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลงบนฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว ไม่สามารถลากและวาง ไฟล์ข้อมูลระหว่างโปรแกรม ไม่สามารถตั้งเตือน เช่น ตารางนัดประชุมกับลูกค้า เมื่อโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตนั้นถูกปิดอยู่ เป็นต้น


 ด้วยเหตุนี้ หลายบริษัททั่วโลกต่างพยายามวิจัยหาวิธีการหรือซอฟต์แวร์เพื่อติดต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตแบบใหม่ที่สามารถทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังเพิ่มแนวคิดใหม่ให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตสามารถเรียกใช้งานได้ แม้มันไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต


 ทีมนักวิจัยของบริษัท Adobe ก็พัฒนาโปรแกรมดังกล่าวโดยใช้ภาษา HTML และ FLASH เป็นหลัก และทำงานร่วมกับหลายบริษัท เช่น ร่วมกับ eBay พัฒนา eBay desktop ช่วยให้การประมูลสินค้าออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่ต้องทำงานผ่านโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตที่ให้ใช้กันฟรีทั่วไป และทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น


 นอกจากนี้ ยังใช้พลังการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อช่วยให้การค้นหาสินค้าได้เร็วขึ้น และสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการให้ราคาประมูลที่ต้องการ


 บริษัทกูเกิลพยายามพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวเช่นกัน เรียกว่า Google Gear ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open Source) เพื่อทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตง่ายกว่าเดิม ที่ดูจะช้ากว่าเพื่อนก็คือ ค่ายไมโครซอฟต์ยังไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้


 แนวความคิดนี้ เรียกว่า Offline Web Application เนื่องจากเดิมโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตเหมาะสำหรับการท่องหน้าของเวบไซต์ต่างๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันโปรแกรมเหล่านี้ต้องทำได้มากกว่าคือ เป็นโปรแกรมเพื่อติดต่อกับซอฟต์แวร์ด้วย


 ลองคิดดูว่า ถ้าเราสามารถค้นหาข้อมูลหรือท่องเวบไซต์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เช่น สามารถเช็คและเขียนอีเมลได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่เมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรแกรมมันก็จะ Sync ข้อมูลกับ Server โดยอัตโนมัติ คงทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ไม่เปลืองเวลาค่าเชื่อมต่อ ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากอีกด้วย


เรื่องโดย – ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกลจุลภาค


 


ที่มา   กรุงเทพธุรกิจ