“ไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ 2008” ห้ามเข้าเว็บโป๊ ห้ามเล่นเกม ห้ามแชท

Home / Software & App / “ไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ 2008” ห้ามเข้าเว็บโป๊ ห้ามเล่นเกม ห้ามแชท

ไอทีโซน-โปรแกรมกันภัยในอินเทอร์เน็ต


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาโปรแกรม ไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ 2008 ป้องกันภัยสังคมที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
โปรแกรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือช่วยดูแลไม่ให้เยาวชนติดเกมและเข้า เว็บลามก โดยกระทรวงไอซีทีเตรียมปั๊มซีดีแจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกว่า 2 หมื่นแผ่นทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่ www.icthousekeeper.com หรือ www.mict.go.th 


ผศ.ดร.พงษ์ชัยนิลาศ หัวหน้าคณะผู้พัฒนาโปรแกรมไอซีที  เฮ้าส์คีปเปอร์ 2008 กล่าวว่า โปรแกรมไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ 2008 สามารถ ใช้ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งผู้ปกครองสามารถกำหนด เว็บไซต์ที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าใช้งาน เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร  เป็นต้น  


โปรแกรมไอซีทีเฮ้าส์คีปเปอร์ 2008 ยังสามารถใช้กำหนดเวลาการใช้ งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแยกเป็นแต่ละบุคคล เช่น ผู้ปกครองมีบุตรหลาน สามารถแยกกำหนดเป็นของแต่คนได้ โปรแกรมยังใช้กำหนดประเภทของการเล่นเกม  ป้องปรามและดูแลเยาวชนใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 


นอกจากนี้โปรแกรมไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ 2008 สามารถรายงานประวัติ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเก็บข้อมูลการใช้เว็บที่ไม่เหมาะสม การ เล่นเกม หรือการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้ผู้ติดตั้งหรือผู้ปกครอง สามารถเฝ้าระวัง และตรวจสอบพฤติกรรมของเยาวชนได้อย่างใกล้ชิด


ดร.มั่นพัธโนทัย รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  กล่าวว่า ไอซีทีเตรียมแจกจ่ายชุดโปรแกรมดังกล่าวให้แก่ผู้ปกครอง สถานศึกษา  ประชาชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ต การ ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน 


“เราให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง  8-16 ปี เป็น พิเศษ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โปรแกรมที่ได้ดำเนินการในเบื้อง ต้นนี้ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของประชาชน ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งรายชื่อเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก”


รมว.ไอซีทีกล่าว

 


ที่มา – www.komchadluek.net