การพนันทำคน “เจ็บไม่จำ”

Home / Software & App / การพนันทำคน “เจ็บไม่จำ”

การพนันยากที่จะเลิก


นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยปีซาเมืองมะกะโรนียืนยันว่า การพนันเป็นของเสพติด ผู้ตกเป็นทาสจะไม่รู้จักเจ็บแล้วจำ หากยังคงตะบันเล่นต่อไปอีกจนหมดตัว


หัวหน้าคณะนักวิจัยโดยนาเทลลา มารัซไซติ ได้ยกผลการศึกษาว่า ปัญหานี้เทียบได้กับอาการแข็งทื่อทางจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เป็นโรคชอบเล่นการพนัน ไม่อาจหักห้ามใจได้ซึ่งเป็นอันตราย


ผู้เป็นโรคนี้ จะเล่นพนันเนื่องจากแรงกระตุ้นที่ไม่อาจควบคุมได้ จนเป็นผลร้ายทั้งต่อตนเองและครอบครัว อย่างไร ก็ตาม สาเหตุของพฤติกรรมนี้ ยังไม่รู้ว่าทำไม อาจจะเป็นเพราะปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและความโน้มเอียงทางพันธุกรรม เป็นเหตุ และมีอิทธิพลผลต่อสัญญาณทางเคมีในสมอง


พวกเขาได้ศึกษากับชายหญิงผู้เป็นโรคกลุ่มหนึ่ง โดยจับให้ทำการทดสอบทางด้านประสาทและจิตเวช เอามาเปรียบเทียบกับคนปกติ เพื่อจะค้นหาบริเวณของสมองที่มีส่วนเชื่อมโยงกับความประพฤตินี้


 ?เราพบว่าผู้เป็นโรคชอบเล่นการพนัน จะไม่อาจรู้จักเจ็บแล้วรู้จำ ไม่อาจจะรู้สึกหักห้ามใจได้ จนกลายเป็นติดการพนันเป็นนิสัย?  รายงานผลการศึกษาสรุป.


 


ที่มา – www.thairath.co.th