เล่นเกมมาก “ไหล่ทรุด ตัวเอียง”

Home / Software & App / เล่นเกมมาก “ไหล่ทรุด ตัวเอียง”

มหาวิทยาลัยเมืองเบียร์ตรวจพบว่า เด็กที่ดูโทรทัศน์หรือนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลานาน จะมีท่าทางทรงตัวไม่มั่นคง เนื่องจากเกิดมีความรู้สึกว่า เนื้อตัวตนเองไม่ปกติ


นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซาบรึกเคน ของเยอรมนี ได้ศึกษากับเด็กอายุระหว่าง 7-16 ปี จำนวน 16,000 คน เป็นเวลานาน 9 ปี ได้ผลว่า พบเด็กมากถึง 40 % มีท่าทางทรงตัวผิดปกติ ไม่อาจจะยืนตัวตรงได้ ศีรษะจะทิ่มไปข้างหน้า ไหล่ทรุดและตัวก็เอียง


นักวิจัยกล่าวว่า อาการเหล่านี้จะเกิดกับเด็กที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์หรืออยู่ แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ.


 


ที่มา – www.thairath.co.th