มลพิษทำให้นกร้องเพลงเพราะขึ้น !!

Home / Software & App / มลพิษทำให้นกร้องเพลงเพราะขึ้น !!

มลพิษทำให้นกเปลี่ยนเสียงร้องเพลง และทำให้นกร้องเพลงเพราะขึ้น

นายชัย มาร์กแมน นักศึกษาพฤติกรรมสัตว์จากคาร์ดิฟฟ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ นำนกยูโรเปี้ยนสตาร์ลิ่ง (Sturnus vulgaris) มาศึกษา โดยแบ่งนกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้หนอนสะอาด ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้กินหนอนที่มีมลพิษ พบว่า มลพิษทำให้สมองในส่วนควบคุมการร้องเพลงในนกเพศผู้ขยายตัว นกจึงร้องเพลงบ่อยขึ้น ยาวขึ้นและเพลงมีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นการสร้างเสน่ห์ทำให้นกเพศเมียปลื้ม อย่างไรก็ตาม แม้มลพิษจะทำให้นกร้องเพลงเพราะ แต่กลับส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของนกนั้นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการออกหาอาหารสำหรับลูกๆ รวมทั้งการเจริญพันธุ์ จำนวนประชากร

ส่วนมลพิษที่อาจส่งผลกับนกตัวเมียนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่า นกตัวเมียที่กินหนอนปนเปื้อนมลพิษจะเพิ่มลักษณะความเป็นเพศผู้ เช่น ส่งเสียงร้องเพลง ทั้งๆ ที่ตามปกติแล้ว นกตัวเมียไม่ส่งเสียงร้องเช่นนี้


 
ที่มา – www.matichon.co.th