สมองพังเพราะสูด “ดีเซล” !!

Home / Software & App / สมองพังเพราะสูด “ดีเซล” !!

การสูดหายใจเอากลิ่นน้ำมันดีเซลเข้าไปมีผลต่อสมอง จนอาจทำให้สมองสูญเสียการทำงาน

ก่อนหน้านี้มีการศึกษาหลายชิ้นระบุว่า “นาโนพาร์ติเคิล” หรือ “ละอองนาโน” สามารถเดินทางจากจมูกไปยังสมอง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ พบว่า ละอองนาโนของดีเซลมีผลกระทบต่อการทำงานของสมอง

นายพอล บอร์ม นักวิทยาศาสตร์จากซายด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ทำการศึกษาระบุว่า ตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีการจราจรหนาแน่นนั้นมี “นาโนพาร์ติเคิล” สูง


เขาและคณะจึงทำการทดลองโดยให้อาสาสมัครนั่งอยู่ในห้องที่มีกลิ่นน้ำมัน ดีเซลอยู่ในระดับเดียวกับที่พบอยู่ตามถนนจอแจอบอวล และให้อยู่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมสังเกตดูคลื่นสมองโดยใช้เครื่องอีเล็กโตรเอนเซพฟาโตกราฟ (EEG)


หลังจากเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงพบว่า สมองเกิดความเครียด เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในส่วนคอร์เท็กซ์


 


ที่มา – www.matichon.co.th