หน้าตาของ “ไวรัสคอมพิวเตอร์”

Home / Software & App / หน้าตาของ “ไวรัสคอมพิวเตอร์”

รูปพวกนี้ไม่ได้เป็นรูปของไวรัสเกิดใหม่ที่ไหน แต่เป็นรูป ไวรัสคอมพิวเตอร์ชื่อดัง ที่ถูก Alex Dragulescu


นักศิลปะชาวโรมาเนีย Render ขึ้นมา


หน้าตาแปลกดีนะครับ


virus


 IRCbot


virus


 MyDoom


virus


 PWSLineage


virus


 Stormy


virus


 Virutmytobที่มา – http://www.sq.ro/malwarez.php