Anime Eyes ตาหวานได้ ไม่ต้องพึ่งบิ๊กอาย ปิีงๆ!!

Home / Software & App / Anime Eyes ตาหวานได้ ไม่ต้องพึ่งบิ๊กอาย ปิีงๆ!!

 

Anime Eyes แอพ พาเทรนด์ตาหวานกลับมาสู่ยุคบิ๊กอายครองโลก ด้วยการเปลี่ยนดวงตาทุกๆ ชอต ของคุณเป็นความแบ๊ว สดใส ถึงใจ ไม่ว่าจะเป็นตาหวานอนิเมะ  ฮาร์ทบีท ดอลล่าห์บิล ฯลฯ แล้วคุณจะพบว่า ดวงตา เป็นหน้าต่างของหัวเจรยย มันเป็นยังไง ปิ๊งๆ !! *O*

 

 

Download

 

QRCode

[ Link itunes Store ]

 

 

Source By itunes