auto-delete Google history

Google เพิ่มฟีเจอร์ auto-delete ลบประวัติการเดินทางของคุณอัตโนมัติได้แล้ว

Home / Software & App / Google เพิ่มฟีเจอร์ auto-delete ลบประวัติการเดินทางของคุณอัตโนมัติได้แล้ว

Google เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับจัดการข้อมูลสถานที่ และกิจกรรมของคุณด้วยการตั้งค่าระบบ auto-delete หรือการลบประวัติแบบอัตโนมัติ ที่สามารถตั้งค่าได้ทั้ง iOS และ Android OS

ฟีเจอร์ auto-delete นี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ลบประวัติและกิจกรรมของคุณที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 3 – 18 เดือน ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่อยากทิ้งประวัติ หรือ history เอาไว้ในระบบ Google ตลอดไปได้

Google ประกาศว่าฟีเจอร์นี้จะเริ่มใช้ได้ในอีกประมาณไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งค่าระบบนี้ได้ที่ Google Account ของคุณ จากนั้นเลือก My Activity และไปที่ choose to delete automatically ในเมนู Location History เท่านี้ก็เรียบร้อย

ที่มา gsmarena