Google Maps กูเกิล

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์แจ้งตำแหน่งกล้องตรวจจับความเร็ว

Home / Software & App / Google Maps เพิ่มฟีเจอร์แจ้งตำแหน่งกล้องตรวจจับความเร็ว

จากที่ก่อนหน้านี้ Google Maps ให้ฟีเจอร์แสดงพื้นที่จำกัดความเร็วและ แสดงตำแหน่งกล้องตรวจจับความเร็วอยู่ในโหมดทดสอบมานานกว่า 2 ปี ในที่สุด Google ก็เริ่มนำฟีเจอร์นี้มาใช้จริงในต่างประเทศแล้วนะครับ ซึ่งใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

โดยฟีเจอร์จำกัดความเร็วนี้จะเริ่มแสดงข้อมูลพื้นที่จำกัดความเร็ว เมื่อผู้ใช้ Google Maps เข้าสู่โหมดนำทาง และจะแสดงว่าควรขับขี่ที่ความเร็วเท่าไหร่ในถนนบ้าง แต่ฟีเจอร์นี้ยังมีเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และเดนมาร์ก

นอกจากนี้ Google Maps ยังเพิ่มฟีเจอร์ แสดงตำแหน่งกล้องตรวจจับความเร็วด้วย โดยพึ่งจะเริ่มการทดสอบในบางประเทศเท่านั้น โดยฟีเจอร์นี้จะแสดงตำแหน่งกล้องตรวจจับความเร็ว ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งฟีเจอร์นี้กำลังทดสอบในกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย รัสเซีย บราซิล เม็กซิโก แคนาดา อินเดีย และ อินโดนีเซีย

ที่มา 9to5Google