canon CanonLife Redefine อักษรไทย

Canon คว้า 2 รางวัล ADMAN AWARDS 2016 จาก แคมเปญออนไลน์ CanonLife Redefine ครั้งที่ 1

Home / pr / Canon คว้า 2 รางวัล ADMAN AWARDS 2016 จาก แคมเปญออนไลน์ CanonLife Redefine ครั้งที่ 1

แคมเปญออนไลน์ CanonLife Redefine ครั้งที่ 1 อักษรไทย ของ Canon คว้ารางวัลซิลเวอร์ประเภท Best Use of Corporate Image & Communication และรางวัลบรอนซ์ ประเภท Co-Creation & User Generated Content จากเวที ADMAN AWARDS 2016 ที่จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยปีล่าสุด ด้วยแนวคิดการนำเสนอจุดเด่นด้านการถ่ายภาพของผลิตภัณฑ์กล้องแคนนอน ผนวกกับพลังของผู้บริโภคในโลกดิจิทัล และการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ร่วมกับแบรนด์ (content creators) ในสังคมออนไลน์ มาต่อยอดเป็นโครงการเพื่อสังคม (CSR) ด้านการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยได้อย่างลงตัว

canon_3

ทั้งนี้ CanonLife Redefine ครั้งที่ 1 อักษรไทย เป็นแคมเปญออนไลน์ของแคนนอน ที่เชิญชวนคนรุ่นใหม่ส่งภาพถ่ายตามตัวอักษรไทยตั้งแต่ ก.ไก่ – ฮ.นกฮูก ทั้ง 44 ตัว เข้าประกวด เพื่อคัดเลือกภาพ ก-ฮ ที่ดีที่สุดจำนวน 44 ภาพมาจัดทำเป็นแบบเรียนอักษรไทย หรือ แบบเรียน ก. ไก่ มุมมองใหม่ให้เยาวชนไทยต่อไป

poster normal

canon_1

โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้กล้องแคนนอนเป็นวงกว้างทั้งช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นกว่า 6,000 คนที่ส่งผลงานมาร่วมกิจกรรมฃ มากกว่า 7,000 ภาพ ภายในเวลา 3 เดือน ปัจจุบันแคนนอน ได้นำภาพ ก-ฮ ที่ดีที่สุดจำนวน 44 ภาพไปผลิตเป็นสื่อการสอนภาษาไทยทั้งรูปแบบโปสเตอร์ และหนังสือภาพ ส่งมอบให้สถานศึกษากว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ