application ธนาคารไทยพาณิชย์ แอพพลิเคชั่น

แอพ Siriraj Connect แจ้งเตือนวันนัดหมายล่วงหน้าและเลื่อนนัดเองได้

Home / pr / แอพ Siriraj Connect แจ้งเตือนวันนัดหมายล่วงหน้าและเลื่อนนัดเองได้

ธนาคารไทยพาณิชย์” และ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” เผยความคืบหน้าความร่วมมือโครงการ “Siriraj Smart Hospital” (ศิริราช สมาร์ท ฮอสปิทอล) ที่นำดิจิทัลโซลูชั่นและนวัตกรรมทางการเงินมาสร้างสรรค์และเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่แก่ผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมในวงกว้าง จากรูปแบบดั้งเดิมสู่บริการสุขภาพดิจิทัล 4.0 ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการมารับบริการและการบริหารจัดการตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมเปิดตัวสองเครื่องมือสำคัญที่จะมาเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน ได้แก่ แอปพลิเคชัน “Siriraj Connect” (ศิริราช คอนเน็ค) ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการสุขภาพในรูปแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยฟีเจอร์ไฮไลท์แจ้งเตือนวันนัดหมายล่วงหน้าและเลื่อนนัดเองได้ การเช็คอินลงทะเบียนตรวจด้วยตนเองจากบ้านเพื่อยืนยันเวลานัดก่อนเข้าพบแพทย์ หมดกังวลเรื่องคิวตรวจด้วยระบบเช็คคิวและแจ้งเตือนคิวตรวจแบบเรียลไทม์ สามารถเช็คคิวเจาะเลือดและรับยา ค้นหาและบันทึกข้อมูลยาได้ด้วยตนเองเพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด รวมถึงแผนที่ภายในและภายนอกอาคารของโรงพยาบาล และยังชำระเงินได้จากแอปพลิเคชันอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่ Self-Payment Kiosk (เซลฟ์ เพย์เมนต์ คีออส) เครื่องรับชำระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ สามารถรับชำระเงินได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ คิวอาร์โค้ด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และเงินสด เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่ต้องใช้เวลานานรอคิวชำระเงินที่เคาน์เตอร์อีกต่อไป  ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว ยังเป็นการขานรับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 และร่วมสร้างระบบนิเวศทางด้านดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

 

สำหรับแอปพลิเคชัน Siriraj Connect มีฟีเจอร์การใช้งานที่โดดเด่น ได้แก่

  1. การแจ้งเตือนวันนัดหมายล่วงหน้า(Notification) หมดปัญหาการลืม หรือทำใบนัดหาย เหมือนมีผู้ช่วยคอยแจ้งเตือนผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
  2. การเช็คอินลงทะเบียนตรวจเพื่อยืนยันเวลานัดก่อนเข้าพบแพทย์ (Check-in and Queue Notification)ผู้ใช้บริการสามารถเช็คอินหรือลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าผ่านแอปฯ ในวันตรวจตั้งแต่เวลา00 น. จนถึงก่อนเวลานัด 30 นาที สามารถใช้เวลาระหว่างรอคิวทำธุระต่างๆ ได้อย่างสบายใจ เพราะเมื่อใกล้ถึงคิว ระบบจะแจ้งเตือนคิวตรวจ (Queue Notification) และสามารถเช็คคิวผ่านแอปฯ ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดความแออัดหน้าห้องตรวจ และคลายความกังวลเรื่องคิวให้กับผู้ใช้บริการ (ระบบเช็คอินลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าเริ่มใช้งานแล้วในคลีนิคอายุรศาสตร์ และอยู่ระหว่างการขยายงานให้ครบทุกคลีนิคในปีนี้)
  3. ทำนัดหมายครั้งต่อไป(Make an Appointment) ทางโรงพยาบาลจะแจ้งรายการนัดหมายผู้ป่วย โดยข้อมูลนัดหมายจะถูกบันทึกลงในแอปฯ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า 4 วัน ก่อนถึงวันนัดครั้งถัดไป ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยอาจทำใบนัดหาย หรือลืมนัดได้
  4. แสดงคิวเจาะเลือดและรับยา/ ค้นหา/ บันทึกข้อมูลยา(Rational Drug Use) ผู้ใช้บริการสามารถเช็คคิวเจาะเลือดและรับยาผ่านแอปฯ และเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าซองยา ก็จะสามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลยาของตนเอง ว่าเคยได้รับยาอะไรบ้าง ไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น

Siriraj Connect

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา “Self-Payment Kiosk” เครื่องรับชำระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรับชำระเงินได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ คิวอาร์โค้ด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และเงินสด เพื่อเพิ่มช่องการการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่ปลายปี ทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือกับทางศิริราช โดยเราหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลฯ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด และสามารถผลักดันให้โรงพยาบาลศิริราชกลายเป็นสมาร์ท ฮอลปิทอล (Siriraj Smart Hospital) ที่มีระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล และสังคมไร้เงินสดที่แข็งแกร่ง เปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ประชาชนจะได้รับให้ดียิ่งขึ้น มุ่งสู่การเป็น “ศิริราช 4.0” พลิกโฉมการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศ และการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบรับความต้องการของประเทศไทยได้อย่างครบวงจร”