microsoft windows Windows 7

เตรียมเปลี่ยน Windows Microsoft ประกาศยุติการสนับสนุน Windows 7 ปีหน้า

Home / Operating System / เตรียมเปลี่ยน Windows Microsoft ประกาศยุติการสนับสนุน Windows 7 ปีหน้า

เราคุ้นเคยกับการใช้งาน Windows 7 มาตั้งแต่ปี 2009 แล้วนะครับ ซึ่งระบบปฏิบัติการณ์นี้ ก็มีอายุมากถึง 10 ปีแล้ว ล่าสุด Microsoft ได้ประกาศยุติการสนับสนุน Windows 7 อย่างเป็นทางการแล้วครับ

โดยทาง Microsoft ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าการสนับสนุน Windows 7 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 มกราคม ปี 2020 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว Windows 7 จะไม่ได้รับการอัพเดท และการช่วยเหลือทางเทคนิคจาก Windows Update อีก รวมทั้งแนะนำให้ผู้ที่ยังใช้ Windows 7 อยู่ เปลี่ยนมาใช้ Windows 10 ก่อนเดือนมกราคม 2020

อย่างไรก็ตามนะครับหลังวันที่ 14 มกราคม 2020 ก็ยังสามารถใช้ Windows 7 ต่อไปได้เช่นเดิม ในกรณีที่คุณไม่อยากเปลี่ยน Windows แต่ผู้ใช้งานต้องรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและไวรัสเอง เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงความปลอดภัยในระบบแล้วครับ

ที่มา MicroSoft