ดีไซน์ “PC” it’s มายด์ตัวตน!! PC Cases Bill Gates PC Gamescom

Home / PC & Notebook / ดีไซน์ “PC” it’s มายด์ตัวตน!! PC Cases Bill Gates PC Gamescom

 

Bill Gates like this!  – เค้าว่าการแต่งกาย เป็นการแสดงออกหนึ่งของความคิด อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ มากมายล้านแปด ฯลฯ  และกับเหล่า Geek ไอที ที่ชีวิตวันๆ แทบจะสมรสกับคอมพ์ การได้เห็นตัวตนแม้เพียงน้อยจากสิ่งรอบตัวหรือบนเรือนร่างเครื่องมือหากิน  เฉกเช่น  ดีไซน์ cases พีซี จาก Gamescom ในงาน Loves PC Gaming  เหล่านี้!!  นอกจากแสดงรสนิยมผ่านงานดีไซน์ได้แล้ว อีกจุดหนึ่งที่สัมผัสได้ ต้องถูกใจ “Bill Gates เป็นแน่!! เพราะ  i’m a PC and you? ^^

 

 

 

Source By kotaku