ตัวเลขน่าสนใจจาก Facebook

Home / PC & Notebook / ตัวเลขน่าสนใจจาก Facebook

เก็บมาฝากจาก Positioning Magazine ฉบับเดือนมีนาคม กับตัวเลขมากมายเกี่ยว Social Network อันดับหนึ่ง ‘Facebook’ เป็นตัวเลขที่ดูง่าย อ่านสบาย และมีประโยชน์

 

ตัวเลขน่าสนใจจาก Facebook รูปที่ 1

ตัวเลขน่าสนใจจาก Facebook รูปที่ 2


ที่มา: marketingoops

ที่มา http://www.startpage.in.th/view/179904