3.9G Thailand Human D.N.A. งานมหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 3.9G

Home / PC & Notebook / 3.9G Thailand Human D.N.A. งานมหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 3.9G

การสื่อสารในยุคที่ 3 (3.9G – Third Generation) ที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ในประเทศ ซึ่งช่วยเชื่อมโยงส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือน "โครงข่ายวิถีชีวิต" ของคนไทยทุกคน ที่อยู่ในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เดียวกัน โดยจะมี D.N.A. เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาระบบ การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและ สอดรับกับ


3.9G Thailand Human D.N.A. ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่
 

การดำเนินชีวิตในทุกมิติของ คนในสังคม อันประกอบไปด้วย 

D คือ Device : ส่วนการจัดแสดงสินค้า และบริการที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกประเภท โดยมุ่งเน้นที่การจัดแสดง  และสาธิตประโยชน์แห่งการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้แนวความคิดหลักของงาน  โดยมีไฮไลท์ของแต่ละค่ายในการนำเสนอสินค้าใหม่ล่าสุด เพื่อโชว์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเข้ากับการใช้ชีวิตในยุคที่ 3

N คือ Network : ส่วนการจัดแสดงสินค้า และบริการที่เป็นระบบ หรือเครือข่ายการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ในที่พักอาศัย โดยมุ่งเน้นที่การสาธิตประโยชน์แห่งการใช้งานของเครือข่ายการสื่อสารต่างๆ  ให้เป็นไปตามแนวความคิดหลักของงานที่จะสะท้อนให้เห็นถึง การยกระดับของทุกชีวิตให้ดีขึ้น  

A คือ Application : การจัดแสดงสินค้า application หรือ software โดยมุ่งเน้นประโยชน์แห่งการใช้งานที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจาก โปรแกรมใหม่ๆ ที่ผลิตขึ้น ผ่านการสาธิตการใช้งาน ที่ใกล้เคียงกับ lifestyle ของกลุ่มเป้าหมายในทุกรูปแบบ

 3_9_4.jpg