จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์รับรางวัลเวนเดอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน

Home / PC & Notebook / จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์รับรางวัลเวนเดอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน

กรุงเทพ – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 –  จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์, อิงค์ (NASDAQ: JNPR) ผู้นำด้านการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายทรงพลัง แถลงข่าวการได้รับรางวัล  the Asia Pacific Network Security Vendor of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบโดยฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นที่เชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมการสื่อสารเครือข่าย และในปีนี้จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ได้รับรางวัลเวนเดอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี 

“การใช้งานระบบเครือข่ายรวมทั้งภัยคุกคามความปลอดภัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ต่างเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตและพัฒนาการด้านโซลูชั่นความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” มร. อดัม จัดด์ รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์กล่าวเมื่อขึ้นรับรางวัล “องค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากบรรดาภัยที่คุกคามระบบเครือข่ายมีพัฒนาการซับซ้อน โซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยที่ดีจะช่วยป้องกันระบบให้พ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และจากความสำเร็จในครั้งนี้แสดงชัดว่าจูนิเปอร์เป็นผู้นำในโปรดักส์ประเภทความปลอดภัยเพื่อระบบเครือข่าย”  รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนเพื่อยกย่องผู้ที่มีความสามารถผลงานโดดเด่นในอุตสาหกรรมสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภายในวงการสารสนเทศรวมทั้งนักวิเคราะห์จากฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนด้วย 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรงวัลนี้ได้จากเว็บไซต์ www.ict-awards.com