ยิบอินซอยแสดงวิสัยทัศน์เยี่ยมรุกตลาด BI และ Data Warehouse

Home / PC & Notebook / ยิบอินซอยแสดงวิสัยทัศน์เยี่ยมรุกตลาด BI และ Data Warehouse

กรุงเทพ – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – บริษัท ยิบอินซอย จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบสารสนเทศได้เซ็นสัญญาข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับ Netezza Corporation ผู้นำด้านอุปกรณ์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับองค์กรระดับ Enterprise Data Warehousing (EDW) อีกก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการวางระบบสารสนเทศแบบครบวงจรของประเทศไทย

คุณสุภัค ลายเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวถึงการเซ็นสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ Netezza ว่า “เป็นวิสัยทัศน์ของทางบริษัท ที่ต้องการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ถึงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่ก็ต้องการเทคโนโลยีที่มาช่วยการจัดการบริหารวิเคราะห์ทรัพยากรทีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวโน้มของการขยายสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศของผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนำข้อมูลที่จัดเก็บอยู่แล้วนั้นมาใช้วิเคราะห์รองรับการปฏิบัติการธุรกิจประจำวัน อย่างถูกต้องแม่นยำ และต้องรองรับข้อกำหนดด้านแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ใช้งานอยู่แล้วอย่างหลากหลายภายในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจัดเป็นการตัดสินใจทางกลยุทธ์ธุรกิจ  ดังนั้น การที่บริษัทวางใจเซ็นสัญญากับ Netezza Corporation ครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยขยายตลาด วางรากฐานในการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการวางระบบสารสนเทศที่มีโซลูชั่น แอพพลิเคชั่น ฮาร์ดแวร์ และการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรอย่างแท้จริง”  และ “การเซ็นสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทเกิดความมั่นใจสูงสุดในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของตนโดยที่มียิบอินซอยเป็นผู้ให้บริการ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลธุรกิจมาช่วยในการตัดสินใจสร้างโอกาสทางการค้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้บนพื้นฐานของข้อมูลจริงด้วยต้นทุนธุรกิจที่ต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน”
 
“บริษัทให้ความสำคัญกับตลาด Data Warehouse และลูกค้าก็มีความต้อการที่ชัดเจน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าของเราด้วยบริการที่ครบวงจร สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความมั่นคงทางการตลาดให้แก่บริษัทเช่นกัน” คุณสุภัค ลายเลิศกล่าว

คุณธเนศ  บดีศร ที่ปรึกษาธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์โซลูชั่น บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวถึง Netezza เป็นอุปกรณ์คลังข้อมูลพลังสูง เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากๆหลายๆเทราไบต์ (Terabyte) โดยการวาง Data Warehouse, Server และ Storage ให้อยู่ในที่เดียวกัน ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นโดยรวมแล้วมาจาก ส่วนที่เรียกว่า Intelligent Query Streaming™ ที่ไม่ต้องพึ่ง Indexing เหมือน Database ทั่วไปซึ่งจะช้าลงเมื่อ file ใหญ่ขึ้น ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Database ปัจจุบันเป็น 10 ถึง 100 เท่า งานวิเคราะห์ที่เคยต้องเสียเวลาเป็นวันๆ จะใช้เวลาเหลือไม่กี่นาที นั่นหมายความว่าผลผลิตต่อหน่วยเวลาจะเพิ่มขึ้นให้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้มากขึ้น และสนองตอบได้อย่างรวดเร็วต่องานที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ (Ad-hoc) Netezza Appliances สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรในการใช้ information เพื่อสร้างฐานอันทรงพลังให้แก่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลรุ่นใหม่ เป็นเครื่องมือช่วยวางกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน