ใหม่!! Hi5 Skin เจ๋งๆ จาก GSM Smart Life

Home / PC & Notebook / ใหม่!! Hi5 Skin เจ๋งๆ จาก GSM Smart Life
GSM แจก Code Hi5 นำไปตกแต่งให้สุดเจ๋งตามเทรน

body {background-image: url(‘http://www.adapterproject.com/GSMHi5Skin/Type1/Page-Background.gif’); background-attachment:fixed; background-repeat: repeat; }

.text_header {
color: #FFFFFF;
padding: 0px 4px 0px 100px;
border-right:1px solid #CCCCCC;
border-bottom: 1px solid #CCCCCC;
background-color: #FF0000;
}

.box_profile_info_small_heading,.box_profile_info_large_heading{
color: #0066FF;
}
.box_profile_info_large_heading{
background-color: #c0c0c0; color: #FFFFFF;
}
.box_profile_info_small_content,.box_profile_info_large_content{
color: #3300FF;
}
a, a:visited, a:active,a.link_blue {
color: #29649F;
border-bottom:1px solid #29649F;
}
.bg_title {
background-color: #323232;
}
.bg_title span.text_header {
border-right:1px solid #000000;
border-bottom: 1px solid #000000;
background: #e6e6e6;
}

.section, .content, .subsection {background-color: #e8e8e8; background-position: top; background-repeat: repeat-y;}

body {background-image: url(‘http://www.adapterproject.com/GSMHi5Skin/Type2/Page-Background.gif’); background-attachment:fixed; background-repeat: repeat; }

.text_header {
color: #FFFFFF;
padding: 0px 4px 0px 100px;
border-right:1px solid #CCCCCC;
border-bottom: 1px solid #CCCCCC;
background-color: #FF0000;
}

.box_profile_info_small_heading,.box_profile_info_large_heading{
color: #0066FF;
}
.box_profile_info_large_heading{
background-color: #c0c0c0; color: #FFFFFF;
}
.box_profile_info_small_content,.box_profile_info_large_content{
color: #3300FF;
}
a, a:visited, a:active,a.link_blue {
color: #29649F;
border-bottom:1px solid #29649F;
}
.bg_title {
background-color: #323232;
}
.bg_title span.text_header {
border-right:1px solid #000000;
border-bottom: 1px solid #000000;
background: #e6e6e6;
}

.section, .content, .subsection {background-color: #e8e8e8; background-position: top; background-repeat: repeat-y;}

body {background-image: url(‘http://www.adapterproject.com/GSMHi5Skin/Type3/Page-Background.gif’); background-attachment:fixed; background-repeat: repeat; }

.text_header {
color: #FFFFFF;
padding: 0px 4px 0px 100px;
border-right:1px solid #CCCCCC;
border-bottom: 1px solid #CCCCCC;
background-color: #FF0000;
}

.box_profile_info_small_heading,.box_profile_info_large_heading{
color: #0066FF;
}
.box_profile_info_large_heading{
background-color: #c0c0c0; color: #FFFFFF;
}
.box_profile_info_small_content,.box_profile_info_large_content{
color: #3300FF;
}
a, a:visited, a:active,a.link_blue {
color: #29649F;
border-bottom:1px solid #29649F;
}
.bg_title {
background-color: #323232;
}
.bg_title span.text_header {
border-right:1px solid #000000;
border-bottom: 1px solid #000000;
background: #e6e6e6;
}

.section, .content, .subsection {background-color: #e8e8e8; background-position: top; background-repeat: repeat-y;}

***วิธีการใช้เพียง เราต้องกดเลือกตรง customize my profile  แล้ว copy code ที่ได้ ไปวางตรงช่อง Style แล้วกด save change***