เปิดเวที EcoDesign 2009

Home / PC & Notebook / เปิดเวที EcoDesign 2009

             ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดเวทีการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Reduce Global Warming with EcoDesign) อย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยเครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย (TGDN) ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ให้การสนับสนุน โดยมี นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) และผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ขวาสุด) พร้อมศิลปินรับเชิญ นายกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ (ซ้ายสุด)ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราม 6