MADD AWARDS 2009 BY DELL & INTEL

Home / PC & Notebook / MADD AWARDS 2009 BY DELL & INTEL

ปิดฉากอย่างสวยงาม กับการประกวดผลงานโฆษณาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในการประกวด MADD AWARS 2009 BY DELL & INTEL ที่ เดลล์ และ อินเทล ร่วมสนับสนุนคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น


โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 695 ผลงาน เพิ่มขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมากว่าเท่าตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยสมัยใหม่ ต้องการแสดงออกทางความคิด รวมทั้งผลงานแต่ละชิ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดของเด็กไทยได้อย่างดีดร. พัชราภรณ์ เกษะประกร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อการประกวด MADD AWARDS 2009 BY DELL & INTEL ว่า ?การประกวดในปีนี้ เราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก 2 องค์กรผู้นำธุรกิจด้านไอทีของเมืองไทยอย่าง เดลล์ และ อินเทล โดยโจทย์ที่ให้เด็กๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย เป็นโจทย์ที่ทางมหาวิทยาลัยและองค์กรสนับสนุนร่วมกันคิดขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานโฆษณา ในปีนี้จากการติดตามชมผลงานที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดการประกวดรู้สึกดีใจที่เราได้ผลงานคุณภาพหลายชิ้นที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลงานโฆษณาได้จริง นอกจากนี้  ในด้านปริมาณ ก็ประสบความสำเร็จสูงสุดตั้งแต่เราได้เริ่มจัดการประกวด คือในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 695 ผลงาน เพิ่มขึ้นกว่า 50% และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีต่อๆ ไป จะมีภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางความคิดเช่นนี้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต?


ด้านนายกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูมเมอร์ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การประกวด MADD AWARDS 2009 BY DELL & INTEL เป็นโครงการประกวดภายใต้ความร่วมมือของ 3 องค์กร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ริเริ่มโครงการ ร่วมกับ อินเทล และเดลล์ ในฐานะผู้สนับสนุนการประกวดในปี 2009 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จในการจัดประกวดแผนโฆษณาในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละผลงานต่างตั้งใจที่จะถ่ายทอด ภาพลักษณ์ใหม่ของ เดลล์ ภายใต้ Marketing Concept ที่เราเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีที่ผ่านมา นั่นคือ ?DELL Yours is here เดลล์ของคุณ ตัวตนของคุณ? เพื่อให้ลูกค้าของ เดลล์ ทุกคน ได้รับสินค้าที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัว ซึ่งแผนโฆษณาที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จะถูกนำไปพัฒนาใช้กับการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของ เดลล์ อย่างเหมาะสมต่อไป การร่วมสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ เดลล์ มุ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย เพื่อให้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ โดย เดลล์ จะสานต่อการจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเอง ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดไปในส่วนของ อินเทล นางสาวฉันทนา สุวรรณวงษ์  MNC Account Manager บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ความสำเร็จจากการจัดประกวดในครั้งนี้ ถือเป็นความประทับใจสูงสุดอีกครั้งของ อินเทล ในฐานะผู้สนับสนุนการประกวด โครงการ MADD AWARDS 2009  BY DELL & INTEL เพราะวันนี้เราเห็นความร่วมแรงร่วมใจกันในทุกฝ่ายโดยเฉพาะบรรดาน้องๆ ทีมงานเบื้องหลัง ร่วมถึงน้องๆ เบื้องหน้าที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ อินเทล เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมออกมามากมาย นอกจากนี้ แบรนด์ของอินเทลติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ดังนั้นนอกจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอีกด้วย เราจึงได้ตัดสินใจเลือกสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฟ้นหาดาวดวงใหม่ของวงการโฆษณาเมืองไทย ที่จะโลดแล่นอยู่ในวงการแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นี้ต่อไป คงต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์การประกวดในครั้งนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ อินเทล ก็คงมีแนวทางเช่นเดียวกับ เดลล์ ในการสานต่อการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดกับคนรุ่นใหม่อันเป็นกำลังสำคัญในยุคต่อๆไปทั้งนี้


ผู้ชนะเลิศจากการประกวด MADD AWARDS 2009 BY DELL & INTEL จะได้รับทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล และวุฒิบัตร โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและวุฒิบัตร และในระดับอุดมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษา 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและวุฒิบัตร พร้อมทั้งความภาคภูมิใจ ซึ่งได้ผ่านเวทีการประกวดอันทรงเกียรติในครั้งนี้


สำหรับผลการประกวดในครั้งนี้


Bronze Awardsนางสาวชาริณีย์ ตู้ทอง และนายพรชัย  ตั้งชอบธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพานายธนบัตร แสงศรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Silver Awardsนางสาวเกสรทอง  กางประพันธ์ และนายณัฐประกิตต์ เปลี่ยนไพโรจน์
มหาวิทยาลัยรังสิต


Gold Awardsนายอัครพงศ์  สิทธิวรรณธนะ และนางสาวพิชามญชุ์  ถาวงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ