การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ วิชาการ 2551

Home / PC & Notebook / การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ วิชาการ 2551

โครงการแข่งขันตอบปัญาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ วิชาการ 2551 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชขสนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และให้เยาวชนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  รวมถึงเพื่อให้เยาวชนมีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ เกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการเลือกศึกษาต่อ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะบุคคลกิจกรรมงานเรียนรู้  ศูนย์ TL CENTER, ทีมงามบริหารเว็บไซต์ Mthai.com และโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการทางคอมพิวเตอร์รอบเช้ามีน้องมารายงานตัว ตั้งแต่7 โมง คนแรกเลยบรรยากาศในห้องสอบ…ถึงกับปวดหัวไมเกรนกันเลยเอ็มไทยให้การสนับสนุนปากกาและสมุดให้แก่น้องๆรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
นายธนะ วัฒนวารุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายภู เจริญวัฒนากุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายชวณัฐ นาคะสันต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ่ายรูปรวมกันหน่อย ยิ้ม..บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง ณ ตึกวิศวกรรมศาสตร์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551