Sony P series Netbook

Home / PC & Notebook / Sony P series Netbook

??????????? ภาพลับๆของ Sony P-series, “Netbook” ที่เป็นภาพหลุดต่อเนื่อง หลังจากที่มีกระแสอย่างหนาหูเหลือเกินว่าทางโซนี่ จัดการเตรียมแผนส่ง Netbook ลงตลาด ซึ่งเมื่อเข้าไปยังเว็บของโซนี่ ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอื่นใด ความลับนี้ยังคงถูกปิดเงียบอยู่การคาดการของผู้เชี่ยวชาญขนาดหน้าจออยู่ที่ 8 นิ้ว
ซึ่งถ้าเปรัยบเทียบดูขนาดของเครื่องประมาณซองจดหมายเท่านั้นเอง
ดูไปดูมาเหมือน Talking Dic มากกว่านะเนี้ย


รูปจาก : asia.cnet.com