ประกาศ สตีฟ จ็อปส์ รับสมัครงาน Apple

Home / PC & Notebook / ประกาศ สตีฟ จ็อปส์ รับสมัครงาน Apple

แอ๊ปเปิ้ลประกาศหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง อยากกระทบไหล่กับ สตีฟ จ็อปส์ ต้องมีประสบการณ์อะไรบ้าง มาดู


กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : ?หากดูจากรายงานประจำปีที่ต้องยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ หรือที่เรียกว่าแบบฟอร์ม 10 K ของบริษัท แอ๊ปเปิ้ล อิงค์ มีข้อมูลตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ ปีที่แล้ว แอ๊ปเปิ้ลจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 50% แต่ถ้าดูตัวเลขจ้างงานจากบอร์ดประกาศรับสมัครงานของแอ๊ปเปิ้ลกลับประกาศรับเพียงไม่กี่ตำแหน่งที่น่าสนใจ


ท็อด บิช็อป บล็อกเกอร์จากเว็บ TechFlash เป็นคนให้ข้อสังเกตุนี้


“รายงานประจำปีของแอ๊ปเปิ้ลแจ้งต่อตลาดคณะกรรมการหลักทรัพย์ระบุว่า? ปีที่แล้ว แอ๊บเปิ้ลจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ตัวเลขดังกล่าวแสดงว่าบริษัทจ้างงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ก็ทำให้เกิดคำถามมาพร้อมกันว่า แอ๊บเปิ้ลจะลดจำนวนพนักงานหรือไม่เมื่อเจอเศรษฐกิจขาลง


ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ iMac, iPhone และ iPod รายงานว่า ณ วันที่ 27 กันยายน 2008 แอ๊ปเปิ้ลรายงานว่ามีพนักงานประจำจำนวน 32,000 คน ไม่นับพนักงานชั่วคราวอีก 3,100 คน เมื่อนำไปเทียบกับปีก่อนพบว่า แอ๊ปเปิ้ลมีพนักงานประจำ 21,600 คน และมีพนักงานชั่วคราว 2,100 คน ส่วนปี 2006 แอ๊ปเปิ้ลมีพนักงานประจำ 17,787 คน พนักงานชั่วคราว 2,399 คน”


ถ้าไปดูประกาศรับสมัครงานของแอ๊ปเปิ้ลจะพบว่ามีตำแหน่งงานที่น่าสนใจอยู่เพียงไม่กี่ตำแหน่ง ไม่นับพวกงานเจ้าหน้าที่ประจำร้าน Apple Store, ช่างซ่อม iPod, ช่างซ่อมเครื่องแมคอินทอช และงานในส่วนของร้านค้าปลีก


ตำแหน่งงานที่น่าสนใจมีอยู่ 2 ตำแหน่ง อันดับแรกคือ สถาปนิกผลิตภัณฑ์ระบบแมค รับผิดชอบเกี่ยวกับออกแบบระบบสำหรับระบบปฏิบัติการแมคอินทอชรุ่นใหม่ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์พกพาไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์


คนที่มีโอกาสร่วมงานกับแอ๊ปเปิ้ลต้องมีความคุ้นเคยด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ต้องเคยผ่านงานด้านการออกแบบวงจรรวม ระบบฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการ มีความสามารถประสานงานกับทีมงานภายใน และภายนอกได้ทุกสายงาน เพื่อกำหนดทิศทางวางสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ในอนาคต


อีกตำแหน่งเป็นสถาปนิกด้านอีเลิร์นนิ่ง มีหน้าที่วิจัยเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง และออกแบบโปรแกรม REtail Traing ต้องสามารถเขียนแผนพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง โดยคำนึงถึงขีดจำกัดขององค์กร และข้อจำกัดทางเทคนิค สร้างนวัตกรรมที่บรรลุเป้าหมายด้านการเรียนรู้ที่วัดผลได้ พัฒนาหรือเป็นผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถใช้ทดสอบได้หลายรูปแบบ


ยังมีอีก ต้องทำงานร่วมกันกับผู้ผลิตตามสัญญาเพื่อนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาเชื่อมต่อกับโครงงานอีเลิร์นนิ่งเดิม ติดต่อประสานงานกับผู้ค้าในกรณีจำเป็น เป็นหัวหน้านำประชุมวาระวิเคราะห์/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นำประชุมฟังความเห็นของยูสเซอร์ต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทำงานเป็นทีม ถ่อมตน เข้ากับคนอื่นง่าย และเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น


ใครมีคุณสมบัติตามนี้เชิญสมัครได้เลย


ปล. ไม่รับ บิลล์ เกตส์


ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก


?